Media 2016

21 Januari 2016 (De Kogge)

Taart voor kids, 1 jaar (Flyer)

13 Juli 2016 (West-Fries weekblad)

22 september 2016 (De Kogge)

9 December 2016 (DVG)

23 December 2016 (Kogge nieuws)

Kinderen vinden het leuk om met hun verjaardag te kunnen trakteren. Dat is een heel feest voor hun. Wat als de ouders er niet toe in staat zijn om een traktatie te kunnen betalen? Taart voor Kids voorziet in die behoefte.

STICHTING TAART VOOR KIDS BAKT VOOR VOEDSELBANKEN

Saskia Haller instrueert de deelnemers van de Taartworkshop.

Twee jaar gelden in 2014 zag Saskia Haller dat kinderen van ouders die naar de voedselbanken gingen met hun verjaardag thuis bleven van school. Met hun verjaardagen meldden ouders hun kinderen ziek bij hun scholen. Zij is toen gestart als particulier initiatief.

Later is Taart voor Kids een stichting geworden met 6 hulpbakkers die taarten bakken voor kinderen die die jarig zijn en aangesloten zijn bij de voedselbanken van West-Friesland.

De taarten worden via de voedselbanken uitgedeeld aan de jarige om zo volledige anonimiteit te waarborgen. De taartenmakers krijgen alleen de leeftijd en het geslacht door. Meer gegevens wil ze niet hebben en krijgt ze ook niet door de Privacywet.

Iedere week bakt Saskia Haller taarten voor kinderen die jarig zijn.  Voor dit werk heeft zij in haar eentje in 2015 100 taarten gebakken. Realiseer je dat een taart haar € 17,50 kost. Dat betekent dus maal 100 taarten zij in 2015 € 1750,= kwijt was voor haar vrijwilligerswerk.

ZOWEL SPONSORS EN ALS ANDERE INBRENG HARD NODIG VOOR LIEFDADIGHEIDSWERK

Om dit liefdadigheidswerk te kunnen blijven doen zijn zowel sponsors als andere inbreng hard nodig. Ook is bijvoorbeeld de oven aan vervanging toe. Met een goede oven kunnen de vrijwilligers van ¨Taart voor Kids¨ nog meer kinderen een fijne verjaardag bezorgen.

SPONSORS VOOR STICHTING ¨TAART VOOR KIDS¨

Het bakresultaat van de Taartworkshop.

Na een jaar is de Stichting ¨Taart voor Kids¨ haar gaan ondersteunen. De Stichting ¨Taart voor Kids¨ bakt sinds 29-12-2015 verse slagroomtaarten voor de jarige job. Dat zijn kinderen tot 14 jaar. Zij zijn dan evenals kinderen uit beter gesitueerde gezinnen in staat zijn of haar verjaardag te vieren met iets lekkers.

Dit jaar werd zij geholpen door 6 hulpbakkers. Zo konden zij in 2016 204 taarten bakken. voor de Westfriese Voedselbanken. Ook dankzij een groot aantal sponsors die geld hebben gegeven voor dit werk. Sponsors blijven uiteraard welkom. Zeker met de toenemende vraag van de Voedselbanken. Bakkerij Otten in Hoorn levert bijvoorbeeld de slagroom voor de taarten van Taart voor Kids.¨

De multimedia nieuwswebsite voor Koggenland e.o. Koggenland.nieuws.nl sponsort de Stichting ¨Taart voor Kids¨ een jaar lang met een gratis banner t.w.v. € 79,50.

Met iedere donatie groot en klein zijn zij reuze blij. Donaties kunnen overgemaakt worden naar NL69 RABO 0130 1301 33 t.n.v. Stichting Taart voor Kids¨.

De oven van Saskia wordt hard minder en na ruime 12 jaar trouwe dienst is het rubber versleten, waardoor hij een hoop energie weg laat lekken. Helaas heeft zij niet de middelen voor een nieuw fornuis / oven op dit moment.

Saskia heeft inmiddels al maar liefst 159 taarten op haar naam staan. Om de continuïteit van het taarten bakken te kunnen waarborgen heeft de Stichting ¨Taart voor Kids¨ al de volgende activiteiten achter de rug :

  • De Stichting heeft een beroep gedaan op de gemeenschapsveiling op 19 december en een officiële toezegging gekregen van voor een donatie van € 500,=
  • De Stichting heeft een presentatie gehouden bij de Rotaryclub Koggenland op 21 december en daar ook een Taartworkshop gegeven.
  • De Stichting heeft een wens ingestuurd naar Radio 538, maar helaas is deze wens niet aan bod gekomen.

De Taartworkshop bij de Rotaryclub Koggenland op 21 december heeft maar liefst € 1000,= opgeleverd. De avond was zeer geslaagd. Een aantal taarten zijn geschonken aan de Stichting Kerstactie West-Friesland. Daarnaast werd door de voorzitter van de Rotary Club Koggenland Alex Kamp aan het eind van de avond een check t.w.v. € 1000,= aangeboden aan de Stichting Taart voor Kids. Zie hiervoor de hoofdfoto.

Verder zijn er leuke ideeën en tips uitgewisseld tussen leden van de Rotary Club en het bestuur van de Stichting om meer continuïteit in de sponsoring te kunnen krijgen.

KRANTENARTIKEL N.A.V. TAARTWORKSHOP BIJ ROTARYCLUB KOGGENLAND 21 DEC. 2016

Rectificatie: Bakkerij Otten heeft de slagroom gesponsord voor de taartworkshop bij de Rotaryclub op 21 dec. 2016

Ook staat er in het artikel dat we in 2016, 204 taarten hebben gebakken, maar ook dit klopt niet dit is over de hele taart voor kids periode van (bijna) 2 jaar en staat de teller nu exact op 200.
De verwarring is voor ons wel uit te leggen, omdat op 15 januari 2016 de 100ste taart is weggegeven is er een overlapping in de telling.


Doneren?

Wilt u doneren? Dat kan! Door op onderstaande link te drukken, komt u op onze doneer pagina:

Doneren

Volg ons op Facebook en Instagram!

Facebook
Instagram